Team Skolkollen

Skolkollen är en tjänst för lärare och fritidspersonal som hjälper till att hålla koll på vilket barn som lämnats på skolan, när det ska hämtas och vem som ska hämta det. Denna tjänst är ett alternativ till dagens ”papper och penna” och kommer med stor sannolikhet att vara eftertraktat alternativ för personalen på skolor runtom i landet som ju blir mer och mer vana vid datorer, tabloider och smartphones som hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Team skolkollen har utvecklat denna under 24 timmar på 24 hour business camp som gick av stapeln 30/10-1/11 på Yaruragi, Hasseludden i Stockholm.

Teamet består av tre personer som innan eventet inte jobbat tillsammans. Helena Hjertén (@JavaHelena) från Mejsla skickade in idén till 24hbc, och letade samtidigt via sociala medier efter en frontend-utvecklare för att säkerställa att det skulle gå att genomföra iden. Ida Franceen (@kolombiken) från Creuna dök upp via twitter och blev ett bra komplement till befintlig teamkompetens. Det behövdes ytterligare en backend-utvecklare, och vi lyckades värva Per Fredrik Plars (@plarsa), också han från Mejsla.